Konserwatywna kaskada fosfatazy, która reguluje biogenezę błony jądrowej

  • Nowo powstająca rodzina fosfataz, które są członkami nadrodziny dehalogenaz halokwasów, zawiera katalityczny motyw DXDX(T/V). Niedawno wykazano, że członek tej rodziny fosfataz DXDX(T/V), znany jako Dullard, jest potencjalnym regulatorem rozwoju cewy nerwowej  u Xenopus [Satow R, Chan  TC , Asashima M (2002) Biochem Biophys Res Commun 295:85-91 ].
  • Tutaj pokazujemy, że ludzki Dullard i białko drożdżowe Nem1p pełnią podobne funkcje odpowiednio w komórkach ssaków i komórkach drożdży. Oprócz podobieństwa w sekwencji pierwszorzędowej, Dullard i Nem1p posiadają podobne domeny i wykazują podobne preferencje co do substratów i oba lokalizują się w otoczce jądrowej.
  • Dodatkowo pokazujemy, że ludzki Dullard może uratować nieprawidłową morfologię otoczki jądrowej komórek drożdży nem1Delta, funkcjonalnie zastępując Nem1p.
  • Wreszcie, wykazano, że Nem1p deposforyluje drożdżową fosfatazę kwasu fosfatydowego Smp2p [Santos-Rosa H, Leung J, Grimsey N, Peak-Chew S, Siniossoglou S (2005) EMBO J 24: 1931-1941] i pokazujemy, że Dullard defosforyluje ssaczą fosfatazę kwasu fosfatydowego, lipinę.
  • Dlatego proponujemy, że Dullard uczestniczy w unikalnej kaskadzie fosfatazy regulującej biogenezę błony jądrowej i że ta kaskada jest zachowana od drożdży do ssaków.

  Egzosomy pochodzące z mezenchymalnych komórek macierzystych poprawiają mikrośrodowisko zawału mięśnia sercowego, przyczyniając się do angiogenezy i przeciwdziałania stanom zapalnym.

  1. Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego (MSC) szeroko stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego stają w obliczu wyzwań związanych z przeżyciem w mikrośrodowisku zapalnym i niedokrwiennym ostrego zawału mięśnia sercowego. W badaniu postawiono hipotezę, że egzosomy pochodzące z MSC odgrywają istotną rolę w poprawie mikrośrodowiska po ostrym zawale mięśnia sercowego i miały na celu zbadanie parakrynnego wpływu egzosomów na angiogenezę i aktywność przeciwzapalną.
  2. MSC hodowano w DMEM/F12 uzupełnionym 10% płodową surowicą bydlęcą pozbawioną egzosomów i 1% penicyliną-streptomycyną przez 48 godzin. Egzosomy pochodzące z MSC izolowano przy użyciu ExoQuick- TC .  Przeprowadzono testy tworzenia rurek  i proliferacji komórek T, aby ocenić siłę angiogenną egzosomów pochodzących z MSC. Ostry zawał mięśnia sercowego wywołano u szczurów Sprague-Dawley, a do mięśnia sercowego graniczącego ze strefą zawału wstrzyknięto w cztery różne miejsca sól fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS, kontrola), egzosomy pochodzące z MSC i ubogą w egzosom pożywkę hodowlaną MSC.
  3. Egzosomy pochodzące z MSC znacznie zwiększyły tworzenie się rurek ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej, upośledziły funkcję komórek T poprzez hamowanie proliferacji komórek in vitro, zmniejszyły rozmiar zawału i zachowały czynność skurczową i rozkurczową serca w porównaniu z PBS, znacznie zwiększając gęstość nowych funkcjonalnych naczyń włosowatych a zatem odzyskiwanie przepływu krwi w szczurzym modelu zawału mięśnia sercowego.
  4. Egzosomy stymulują neowaskularyzację i hamują odpowiedź zapalną, poprawiając w ten sposób czynność serca po uszkodzeniu niedokrwiennym.

  Egzosomy pochodzące z mezenchymalnych komórek macierzystych poprawiają mikrośrodowisko zawału mięśnia sercowego, przyczyniając się do angiogenezy i przeciwdziałania stanom zapalnym.

  • Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego (MSC) szeroko stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego stają w obliczu wyzwań związanych z przeżyciem w mikrośrodowisku zapalnym i niedokrwiennym ostrego zawału mięśnia sercowego. W badaniu postawiono hipotezę, że egzosomy pochodzące z MSC odgrywają istotną rolę w poprawie mikrośrodowiska po ostrym zawale mięśnia sercowego i miały na celu zbadanie parakrynnego wpływu egzosomów na angiogenezę i aktywność przeciwzapalną.
  • MSC hodowano w DMEM/F12 uzupełnionym 10% płodową surowicą bydlęcą pozbawioną egzosomów i 1% penicyliną-streptomycyną przez 48 godzin. Egzosomy pochodzące z MSC izolowano przy użyciu ExoQuick- TC .  Przeprowadzono testy tworzenia rurek i proliferacji komórek T, aby ocenić siłę angiogenną egzosomów pochodzących z MSC. Ostry zawał mięśnia sercowego wywołano u szczurów Sprague-Dawley, a do mięśnia sercowego graniczącego ze strefą zawału wstrzyknięto w cztery różne miejsca sól fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS, kontrola), egzosomy pochodzące z MSC i ubogą w egzosom pożywkę hodowlaną MSC.
  • Egzosomy pochodzące z MSC znacznie zwiększyły tworzenie się rurek ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej, upośledziły funkcję komórek T poprzez hamowanie proliferacji komórek in vitro, zmniejszyły rozmiar zawału i zachowały czynność skurczową i rozkurczową serca w porównaniu z PBS, znacznie zwiększając gęstość nowych funkcjonalnych naczyń włosowatych a zatem odzyskiwanie przepływu krwi w szczurzym modelu zawału mięśnia sercowego.
  • Egzosomy stymulują neowaskularyzację i hamują odpowiedź zapalną, poprawiając w ten sposób czynność serca po uszkodzeniu niedokrwiennym.

  Przydatność hybrydowego SPECT/CT w scyntygrafii leukocytów znakowanych 99mTc-HMPAO w zakażeniach kości i stawów.

  • Skanowanie białych krwinek za pomocą (99m) Tc -heksametylopropylenoaminooksymu (HMPAO) okazało się bardzo czułe i specyficzne w diagnostyce i obserwacji pacjentów z podejrzeniem zapalenia kości i szpiku. Celem tego prospektywnego badania była ocena przydatności SPECT i transmisyjnej CT wykonywanych jednocześnie z użyciem hybrydowego urządzenia do obrazowania funkcjonalnego anatomicznego infekcji kości i stawów.
  • (99m) Tc -HMPAO scyntygrafię wykonano u 28 kolejnych pacjentów: 15 z podejrzeniem infekcji kości (grupa 1) i 13 z podejrzeniem infekcji implantu ortopedycznego (grupa 2). Skany planarne uzyskano 30 min, 4 godz. i 24 godz. po wstrzyknięciu. SPECT/CT uzyskano 6 godzin po wstrzyknięciu znacznika, stosując dwugłowicową kamerę gamma sprzężoną z lampą rentgenowską małej mocy. U wszystkich pacjentów wyniki scyntygraficzne porównywano z wynikami operacji lub posiewów oraz obserwacji klinicznej.
  • (99m) Scyntygrafia Tc -HMPAO była prawdziwie dodatnia dla zakażenia u 18 z 28 pacjentów (w sumie 21 miejsc wychwytu) i prawdziwie ujemna u 10 z 28 pacjentów. Badanie SPECT/CT zapewniło dokładną anatomiczną lokalizację wszystkich dodatnich ognisk. W odniesieniu do ostatecznej diagnozy SPECT/CT wniósł istotny wkład kliniczny u 10 z 28 pacjentów (35,7%). W rzeczywistości badanie SPECT/CT różnicowało zajęcie tkanek miękkich od kości zarówno u pacjentów z zapaleniem kości i szpiku, jak i u pacjentów z implantami ortopedycznymi, umożliwiło prawidłowe rozpoznanie zapalenia kości i szpiku u pacjentów ze zmianami strukturalnymi po urazie oraz zidentyfikowało zakażenie błony maziowej bez zajęcia protezy u pacjentów z kolanem wszczepiać.
  • Nasze wyniki wskazują, że SPECT/CT wykonane przy użyciu urządzenia hybrydowego mogą poprawić obrazowanie z użyciem leukocytów znakowanych (99m) Tc -HMPAO u pacjentów z podejrzeniem zapalenia kości i szpiku, zapewniając dokładną lokalizację anatomiczną i precyzyjne określenie zakresu infekcji.

  Tło genetyczne ma duży wpływ na penetrację i nasilenie defektów twarzoczaszki u myszy heterozygotycznych pod względem genu kodującego białko jąderkowe Treacle.

  Zespół Treachera Collinsa ( TCS ) jest zaburzeniem twarzoczaszki, które wynika z mutacji w TCOF1, który koduje białko jąderkowe Treacle. Nasilenie objawów klinicznych jest bardzo zróżnicowane i obejmuje hipoplazję żuchwy i szczęki, nieprawidłowości w obrębie uszu zewnętrznych i kosteczek ucha środkowego oraz rozszczep podniebienia. Aby określić funkcję in vivo Treacle, wcześniej wytworzyliśmy heterozygotyczne myszy Tcof1 na mieszanym tle C57BL/6 i 129.
  Te myszy wykazywały śmiertelny fenotyp, który obejmował nieprawidłowy rozwój szczęki, brak oczu i przewodów nosowych oraz  wady cewy  nerwowej. Tutaj pokazujemy, że umieszczenie mutacji na różnych podłożach genetycznych ma duży wpływ na penetrację i nasilenie defektów twarzoczaszki i innych. Potomstwo wykazuje znacznie zmienne fenotypy zależne od szczepu, które wahają się od skrajnie ciężkich i śmiertelnych na tle mieszanym CBA/Ca i 129, do pozornie normalnych i żywotnych na tle mieszanym BALB/ci 129.

  50ml TC Tubes, Conical, 440 units/box

  04-5540150 Gentaur Genprice 440 units/box 85.2 EUR

  Conical Tubes 50mL

  E0030122232 Scientific Laboratory Supplies PK200 94.8 EUR

  Conical Tubes 50mL

  E0030122267 Scientific Laboratory Supplies PK48 51.6 EUR

  Tubes 50ml Conical HD

  X13758 Scientific Laboratory Supplies PK12 207.6 EUR

  Conical Tubes 50ml Bulk

  339652 Scientific Laboratory Supplies PK500 337.2 EUR

  50mL Conical Tubes Amber

  E0030122224 Scientific Laboratory Supplies PK200 90 EUR

  Conical Tubes 50ml Racked

  339653 Scientific Laboratory Supplies PK300 241.2 EUR

  Adapter 50mL conical tubes plates

  E5910769008 Scientific Laboratory Supplies PK2 356.4 EUR

  Conical Tubes 50mL in PP racks

  E0030122186 Scientific Laboratory Supplies PK300 172.8 EUR

  Block For 4 X 50mL Conical Tubes

  SHA2122 Scientific Laboratory Supplies EACH 693.6 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Green Cap, Sterile, 25unit (cardboard rack)

  CT788-GS Bio Basic 1PK, 25UNIT 73.62 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Yellow Cap, Sterile, 25unit (cardboard rack)

  CT788-YS Bio Basic 1PK, 25UNIT 73.62 EUR

  50mL Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes

  4365 Scientific Laboratory Supplies PK20 51.6 EUR

  Conical Tubes 15mL

  E0030122208 Scientific Laboratory Supplies PK200 79.2 EUR

  Conical Tubes 15mL

  E0030122259 Scientific Laboratory Supplies PK100 91.2 EUR

  Falcon Conical 50ml PP Centrifuge Tubes Bagged

  352070 Scientific Laboratory Supplies PK500 201.6 EUR

  Falcon Conical 50ml PP Centrifuge Tubes Racked

  352098 Scientific Laboratory Supplies PK500 231.6 EUR

  15mL and 50ml Universal Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes

  4366 Scientific Laboratory Supplies PK20 51.6 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Green Cap, 25/Bag

  CT788-G Bio Basic 1PK, 25UNIT 67.31 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Yellow Cap, 25/Bag

  CT788-Y Bio Basic 1PK, 25UNIT 67.31 EUR

  15mL Conical Tubes Amber

  E0030122194 Scientific Laboratory Supplies PK200 74.4 EUR

  Conical Tubes 15ml Racked

  339651 Scientific Laboratory Supplies PK500 397.2 EUR

  Adapter for 50mL conical tubes for FA-6x250 rotor

  E5920760009 Scientific Laboratory Supplies PK2 296.4 EUR

  1-place Adapter for 50mL conical tubes (Falcon type)

  A1579 Scientific Laboratory Supplies EACH 126 EUR

  Tubes Centrifuge 15ml Conical

  CEN9202 Scientific Laboratory Supplies PK500 230.4 EUR

  Corning 50mL Tubes Conical Bottom CentriStar UniversalRack Packed Sterile 25/Universal Rack 300/Case

  4558 Scientific Laboratory Supplies PK300 182.4 EUR

  Conical Tubes 15mL in PP racks

  E0030122160 Scientific Laboratory Supplies PK500 200.4 EUR

  Falcon Conical 225ml PP Centrifuge Tubes

  352075 Scientific Laboratory Supplies PK48 133.2 EUR

  Block For 8 X 15mL Conical Tubes

  SHA2120 Scientific Laboratory Supplies EACH 648 EUR

  Adapter for 50mL conical skirt-bottom tubes for FA-6x250 rotors

  E5920766007 Scientific Laboratory Supplies PK2 319.2 EUR

  Falcon Conical 15ml Ps Centrifuge Tubes

  352099 Scientific Laboratory Supplies PK500 196.8 EUR

  Falcon Conical 175ml PP Centrifuge Tubes Racked

  352076 Scientific Laboratory Supplies PK48 126 EUR

  Block, 24 x1.5ml centrifuge tubes (conical)

  BCM1412-BSW1500 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 233.21 EUR

  Block, 24 x1.5ml centrifuge tubes (conical)

  BSW1500 Benchmark Scientific 1 PC 144.7 EUR

  Protein LoBind 50mL Conical Tube

  E0030122240 Scientific Laboratory Supplies PK200 122.4 EUR

  15mL Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes

  431355 Scientific Laboratory Supplies PK20 40.8 EUR

  Falcon Conical 15ml PP Centrifuge Tubes Bagged

  352096 Scientific Laboratory Supplies PK500 171.6 EUR

  Falcon Conical 15ml PP Centrifuge Tubes Racked

  352097 Scientific Laboratory Supplies PK500 218.4 EUR

  Falcon Conical 15ml Ps Multipack Centrifuge Tubes

  352095 Scientific Laboratory Supplies PK500 201.6 EUR

  TPP Centrifuge tube conical 50ml ppr

  CEN7806 Scientific Laboratory Supplies PK360 255.6 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap sterile

  E0030118421 Scientific Laboratory Supplies PK150 58.32 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap sterile

  E0030122437 Scientific Laboratory Supplies PK200 81.6 EUR

  3-place Adapter for 15mL conical tubes (Falon type)

  A1595 Scientific Laboratory Supplies EACH 126 EUR

  Block, 15 x 1.5ml or 2.0ml centrifuge tubes (conical)

  BCM1405-B1520 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 194.76 EUR

  Block, 15 x 1.5ml or 2.0ml centrifuge tubes (conical)

  BSH100-1520 Benchmark Scientific 1 PC 109.3 EUR

  2-place Adapter for 15mL conical tubes (Falcon type)

  A1577 Scientific Laboratory Supplies EACH 126 EUR

  1-place Adapter for 30mL conical tubes (Falcon type)

  A1578 Scientific Laboratory Supplies EACH 126 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap PCR clean

  E0030118413 Scientific Laboratory Supplies PK200 70.32 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap PCR clean

  E0030122429 Scientific Laboratory Supplies PK200 78 EUR

  TPP Centrifuge tube conical 50ml+rim ppr

  CEN7808 Scientific Laboratory Supplies PK320 243.6 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom CentriStar Cap Rack Packed Sterile 25/Rack 500/Case

  430828 Scientific Laboratory Supplies PK500 254.4 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom Plug Seal Cap Rack Packed Sterile 25/Rack 500/Case

  430290 Scientific Laboratory Supplies PK500 254.4 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom CentriStar Cap Bulk Packed Sterile 25/Sleeve500/Case

  430829 Scientific Laboratory Supplies PK500 226.8 EUR

  Centrifugal Tube 50mL Conical In Rack X500

  DD131135C Scientific Laboratory Supplies PK500 301.2 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom Plug Seal Cap Bulk Packed Sterile 25/Sleeve 500/Case

  430291 Scientific Laboratory Supplies PK500 226.8 EUR

  Corning 50mL PET Centrifuge Tubes Conical Bottom Plug Seal Cap Rack Packed Sterile 25/Rack 500/Case

  430304 Scientific Laboratory Supplies PK500 363.6 EUR

  Adapter for 4 x 15mL conical tubes for FA-6x250 rotor

  E5920761005 Scientific Laboratory Supplies PK2 296.4 EUR

  DB 2.1 Single block for 12 x 15ml conical centrifuge tubes

  BLO6032 Scientific Laboratory Supplies EACH 163.2 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap Eppendorf Quality

  E0030118405 Scientific Laboratory Supplies PK200 65.52 EUR

  Adapter 8 x 15 mL Conical Tubes

  E5804783000 Scientific Laboratory Supplies EACH 207.6 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap Eppendorf Quality

  E0030122410 Scientific Laboratory Supplies PK200 73.2 EUR

  Centrifugal Tube 50mL Conical Non Sterile X500

  DD131034C Scientific Laboratory Supplies PK500 286.8 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, UNASSEMBLED

  SCT-50ML-500 CORNING 50/pk 104.4 EUR

  Academy flask 50ml conical

  FLA20650 Scientific Laboratory Supplies PK24 56.4 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base no cap

  G227201 Scientific Laboratory Supplies PK500 87.6 EUR

  DB 2.2 Single block for 5 x 50ml conical centrifuge tubes or 6; 12/13 or 25mm test tube combinations

  BLO6034 Scientific Laboratory Supplies EACH 163.2 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap Starter Pack PCR clean

  E0030118502 Scientific Laboratory Supplies EACH 120 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAP. AMBER

  ST-150-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with screw cap Starter Pack PCR clean

  E0030122500 Scientific Laboratory Supplies EACH 123.6 EUR

  0.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR

  ST-050 CORNING 500/pk 235.2 EUR

  .5ML CONICAL BOTTOM AMBER SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-050-X CORNING 500/pk 266.4 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR

  ST-150 CORNING 500/pk 235.2 EUR

  2.0ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR

  ST-200 CORNING 500/pk 235.2 EUR

  2.0ML AMBER CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-200-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  1.5ML STERILE CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-150-C-S CORNING 500/pk 336 EUR

  2.0ML STERILE CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS

  ST-200-C-S CORNING 500/pk 336 EUR

  Conical erlen. 50ml S 1926 Qfit

  QFE5020 Scientific Laboratory Supplies PK5 122.4 EUR

  Conical erlen. 50ml S 2429 Qfit

  QFE5030 Scientific Laboratory Supplies PK5 122.4 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base bagged sterile

  G227261 Scientific Laboratory Supplies PK500 142.8 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base racked sterile

  G227270 Scientific Laboratory Supplies PK300 99.6 EUR

  Adapter for 7 x 15 ml tubes conical (Falcon type)

  CEN5048 Scientific Laboratory Supplies EACH 156 EUR

  Conical Centrifuge Tube, PP/HDPE, 50ml, RCF 14000Xg, 500/case

  SP61161 Bio Basic 1CS, 500UNIT 210.76 EUR

  Eppendorf F-35-6-30 fixed angle rotor with adapters for 6 x 15/50mL Falcon/conical tubes with lid

  E5427716009 Scientific Laboratory Supplies EACH 1305.6 EUR

  FALCON®POLYSTYRENE PLUG SEAL SCREW CAPS FOR 50ML CONICAL BOTTOM CENTRIFUGE TUBES, STERILE, 50/PACK, 1000/CASE

  358206 CORNING 50/pk 145.2 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base white cap sterile

  G227285 Scientific Laboratory Supplies PK500 145.2 EUR

  IKA 4 x 50mL Conical Tube Insert for Matrix Delta Plus

  SHA5048 Scientific Laboratory Supplies EACH 601.2 EUR

  Conical Erlenmeyer 50ml S 1423 Quickfit

  QFE5010 Scientific Laboratory Supplies PK5 122.4 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, ASSEMBLED, PRE-STERILIZED

  SCT-50ML-25-S CORNING 25/pk 117.6 EUR

  Axygen Screw Cap Tubes Conical Bottom (Self Standing) Clear without Caps - 1.5mL

  AXY2214 Scientific Laboratory Supplies PK4000 433.2 EUR

  0.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING). CLEAR

  ST-050-SS CORNING 500/pk 235.2 EUR

  0.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING). AMBER

  ST-050-SS-X CORNING 500/pk 266.4 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING) CLEAR

  ST-150-SS CORNING 500/pk 235.2 EUR

  1.5ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS (SELF STANDING) AMBER

  ST-150-SS-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  2.0ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. CLEAR. SELF STANDING

  ST-200-SS CORNING 500/pk 235.2 EUR

  2.0ML CONICAL BOTTOM SCREW CAP TUBES WITHOUT CAPS. AMBER. SELF STANDING

  ST-200-SS-X CORNING 500/pk 265.2 EUR

  Nunc 200ml Conical Tube PP

  376813 Scientific Laboratory Supplies PK48 459.6 EUR

  Nunc 14ml Tube 110x17mm Conical wSt

  345608 Scientific Laboratory Supplies PK500 238.8 EUR

  Select Ultra Tissue Grinder 50ml Conical

  SLS1362 Scientific Laboratory Supplies PK10 207.6 EUR

  Nunc 15ml ppr tube conical

  339650 Scientific Laboratory Supplies PK500 339.6 EUR

  Nunc 250ml Conical Tube PP WN

  376814 Scientific Laboratory Supplies PK40 162 EUR
  W pierwszym przypadku, oprócz głęboko ciężkiego fenotypu twarzoczaszki, heterozygotyczne myszy pochodzące z CBA wykazywały również opóźnione kostnienie kości długich, zespolenia żeber i anomalie palców. Wyniki naszych badań wskazują, że czynniki o różnym podłożu genetycznym w dużym stopniu przyczyniają się do fenotypu Tcof1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *