Konserwatywna kaskada fosfatazy, która reguluje biogenezę błony jądrowej

  • Nowo powstająca rodzina fosfataz, które są członkami nadrodziny dehalogenaz halokwasów, zawiera katalityczny motyw DXDX(T/V). Niedawno wykazano, że członek tej rodziny fosfataz DXDX(T/V), znany jako Dullard, jest potencjalnym regulatorem rozwoju cewy nerwowej  u Xenopus [Satow R, Chan  TC , Asashima M (2002) Biochem Biophys Res Commun 295:85-91 ].
  • Tutaj pokazujemy, że ludzki Dullard i białko drożdżowe Nem1p pełnią podobne funkcje odpowiednio w komórkach ssaków i komórkach drożdży. Oprócz podobieństwa w sekwencji pierwszorzędowej, Dullard i Nem1p posiadają podobne domeny i wykazują podobne preferencje co do substratów i oba lokalizują się w otoczce jądrowej.
  • Dodatkowo pokazujemy, że ludzki Dullard może uratować nieprawidłową morfologię otoczki jądrowej komórek drożdży nem1Delta, funkcjonalnie zastępując Nem1p.
  • Wreszcie, wykazano, że Nem1p deposforyluje drożdżową fosfatazę kwasu fosfatydowego Smp2p [Santos-Rosa H, Leung J, Grimsey N, Peak-Chew S, Siniossoglou S (2005) EMBO J 24: 1931-1941] i pokazujemy, że Dullard defosforyluje ssaczą fosfatazę kwasu fosfatydowego, lipinę.
  • Dlatego proponujemy, że Dullard uczestniczy w unikalnej kaskadzie fosfatazy regulującej biogenezę błony jądrowej i że ta kaskada jest zachowana od drożdży do ssaków.

  Egzosomy pochodzące z mezenchymalnych komórek macierzystych poprawiają mikrośrodowisko zawału mięśnia sercowego, przyczyniając się do angiogenezy i przeciwdziałania stanom zapalnym.

  1. Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego (MSC) szeroko stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego stają w obliczu wyzwań związanych z przeżyciem w mikrośrodowisku zapalnym i niedokrwiennym ostrego zawału mięśnia sercowego. W badaniu postawiono hipotezę, że egzosomy pochodzące z MSC odgrywają istotną rolę w poprawie mikrośrodowiska po ostrym zawale mięśnia sercowego i miały na celu zbadanie parakrynnego wpływu egzosomów na angiogenezę i aktywność przeciwzapalną.
  2. MSC hodowano w DMEM/F12 uzupełnionym 10% płodową surowicą bydlęcą pozbawioną egzosomów i 1% penicyliną-streptomycyną przez 48 godzin. Egzosomy pochodzące z MSC izolowano przy użyciu ExoQuick- TC .  Przeprowadzono testy tworzenia rurek  i proliferacji komórek T, aby ocenić siłę angiogenną egzosomów pochodzących z MSC. Ostry zawał mięśnia sercowego wywołano u szczurów Sprague-Dawley, a do mięśnia sercowego graniczącego ze strefą zawału wstrzyknięto w cztery różne miejsca sól fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS, kontrola), egzosomy pochodzące z MSC i ubogą w egzosom pożywkę hodowlaną MSC.
  3. Egzosomy pochodzące z MSC znacznie zwiększyły tworzenie się rurek ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej, upośledziły funkcję komórek T poprzez hamowanie proliferacji komórek in vitro, zmniejszyły rozmiar zawału i zachowały czynność skurczową i rozkurczową serca w porównaniu z PBS, znacznie zwiększając gęstość nowych funkcjonalnych naczyń włosowatych a zatem odzyskiwanie przepływu krwi w szczurzym modelu zawału mięśnia sercowego.
  4. Egzosomy stymulują neowaskularyzację i hamują odpowiedź zapalną, poprawiając w ten sposób czynność serca po uszkodzeniu niedokrwiennym.

  Egzosomy pochodzące z mezenchymalnych komórek macierzystych poprawiają mikrośrodowisko zawału mięśnia sercowego, przyczyniając się do angiogenezy i przeciwdziałania stanom zapalnym.

  • Mezenchymalne komórki macierzyste szpiku kostnego (MSC) szeroko stosowane w leczeniu zawału mięśnia sercowego stają w obliczu wyzwań związanych z przeżyciem w mikrośrodowisku zapalnym i niedokrwiennym ostrego zawału mięśnia sercowego. W badaniu postawiono hipotezę, że egzosomy pochodzące z MSC odgrywają istotną rolę w poprawie mikrośrodowiska po ostrym zawale mięśnia sercowego i miały na celu zbadanie parakrynnego wpływu egzosomów na angiogenezę i aktywność przeciwzapalną.
  • MSC hodowano w DMEM/F12 uzupełnionym 10% płodową surowicą bydlęcą pozbawioną egzosomów i 1% penicyliną-streptomycyną przez 48 godzin. Egzosomy pochodzące z MSC izolowano przy użyciu ExoQuick- TC .  Przeprowadzono testy tworzenia rurek i proliferacji komórek T, aby ocenić siłę angiogenną egzosomów pochodzących z MSC. Ostry zawał mięśnia sercowego wywołano u szczurów Sprague-Dawley, a do mięśnia sercowego graniczącego ze strefą zawału wstrzyknięto w cztery różne miejsca sól fizjologiczną buforowaną fosforanem (PBS, kontrola), egzosomy pochodzące z MSC i ubogą w egzosom pożywkę hodowlaną MSC.
  • Egzosomy pochodzące z MSC znacznie zwiększyły tworzenie się rurek ludzkich komórek śródbłonka żyły pępowinowej, upośledziły funkcję komórek T poprzez hamowanie proliferacji komórek in vitro, zmniejszyły rozmiar zawału i zachowały czynność skurczową i rozkurczową serca w porównaniu z PBS, znacznie zwiększając gęstość nowych funkcjonalnych naczyń włosowatych a zatem odzyskiwanie przepływu krwi w szczurzym modelu zawału mięśnia sercowego.
  • Egzosomy stymulują neowaskularyzację i hamują odpowiedź zapalną, poprawiając w ten sposób czynność serca po uszkodzeniu niedokrwiennym.

  Przydatność hybrydowego SPECT/CT w scyntygrafii leukocytów znakowanych 99mTc-HMPAO w zakażeniach kości i stawów.

  • Skanowanie białych krwinek za pomocą (99m) Tc -heksametylopropylenoaminooksymu (HMPAO) okazało się bardzo czułe i specyficzne w diagnostyce i obserwacji pacjentów z podejrzeniem zapalenia kości i szpiku. Celem tego prospektywnego badania była ocena przydatności SPECT i transmisyjnej CT wykonywanych jednocześnie z użyciem hybrydowego urządzenia do obrazowania funkcjonalnego anatomicznego infekcji kości i stawów.
  • (99m) Tc -HMPAO scyntygrafię wykonano u 28 kolejnych pacjentów: 15 z podejrzeniem infekcji kości (grupa 1) i 13 z podejrzeniem infekcji implantu ortopedycznego (grupa 2). Skany planarne uzyskano 30 min, 4 godz. i 24 godz. po wstrzyknięciu. SPECT/CT uzyskano 6 godzin po wstrzyknięciu znacznika, stosując dwugłowicową kamerę gamma sprzężoną z lampą rentgenowską małej mocy. U wszystkich pacjentów wyniki scyntygraficzne porównywano z wynikami operacji lub posiewów oraz obserwacji klinicznej.
  • (99m) Scyntygrafia Tc -HMPAO była prawdziwie dodatnia dla zakażenia u 18 z 28 pacjentów (w sumie 21 miejsc wychwytu) i prawdziwie ujemna u 10 z 28 pacjentów. Badanie SPECT/CT zapewniło dokładną anatomiczną lokalizację wszystkich dodatnich ognisk. W odniesieniu do ostatecznej diagnozy SPECT/CT wniósł istotny wkład kliniczny u 10 z 28 pacjentów (35,7%). W rzeczywistości badanie SPECT/CT różnicowało zajęcie tkanek miękkich od kości zarówno u pacjentów z zapaleniem kości i szpiku, jak i u pacjentów z implantami ortopedycznymi, umożliwiło prawidłowe rozpoznanie zapalenia kości i szpiku u pacjentów ze zmianami strukturalnymi po urazie oraz zidentyfikowało zakażenie błony maziowej bez zajęcia protezy u pacjentów z kolanem wszczepiać.
  • Nasze wyniki wskazują, że SPECT/CT wykonane przy użyciu urządzenia hybrydowego mogą poprawić obrazowanie z użyciem leukocytów znakowanych (99m) Tc -HMPAO u pacjentów z podejrzeniem zapalenia kości i szpiku, zapewniając dokładną lokalizację anatomiczną i precyzyjne określenie zakresu infekcji.

  Tło genetyczne ma duży wpływ na penetrację i nasilenie defektów twarzoczaszki u myszy heterozygotycznych pod względem genu kodującego białko jąderkowe Treacle.

  Zespół Treachera Collinsa ( TCS ) jest zaburzeniem twarzoczaszki, które wynika z mutacji w TCOF1, który koduje białko jąderkowe Treacle. Nasilenie objawów klinicznych jest bardzo zróżnicowane i obejmuje hipoplazję żuchwy i szczęki, nieprawidłowości w obrębie uszu zewnętrznych i kosteczek ucha środkowego oraz rozszczep podniebienia. Aby określić funkcję in vivo Treacle, wcześniej wytworzyliśmy heterozygotyczne myszy Tcof1 na mieszanym tle C57BL/6 i 129.
  Te myszy wykazywały śmiertelny fenotyp, który obejmował nieprawidłowy rozwój szczęki, brak oczu i przewodów nosowych oraz  wady cewy  nerwowej. Tutaj pokazujemy, że umieszczenie mutacji na różnych podłożach genetycznych ma duży wpływ na penetrację i nasilenie defektów twarzoczaszki i innych. Potomstwo wykazuje znacznie zmienne fenotypy zależne od szczepu, które wahają się od skrajnie ciężkich i śmiertelnych na tle mieszanym CBA/Ca i 129, do pozornie normalnych i żywotnych na tle mieszanym BALB/ci 129.

  50ml TC Tubes, Conical, 440 units/box

  04-5540150 Gentaur Genprice 440 units/box 85.2 EUR

  Conical Tubes 50mL

  E0030122232 Scientific Laboratory Supplies PK200 84.36 EUR

  Conical Tubes 50mL

  E0030122267 Scientific Laboratory Supplies PK48 45.83 EUR

  50mL Conical Tubes Amber

  E0030122224 Scientific Laboratory Supplies PK200 79.8 EUR

  Conical Tubes 50ml Bulk

  339652 Scientific Laboratory Supplies PK500 297.54 EUR

  Conical Tubes 50ml Racked

  339653 Scientific Laboratory Supplies PK300 212.04 EUR

  Tubes 50ml Conical HD

  X13758 Scientific Laboratory Supplies PK12 197.22 EUR

  Adapter 50mL conical tubes plates

  E5910769008 Scientific Laboratory Supplies PK2 338.58 EUR

  Conical Tubes 50mL in PP racks

  E0030122186 Scientific Laboratory Supplies PK300 153.9 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, UNASSEMBLED

  SCT-50ML-500 CORNING 50/pk 104.4 EUR

  50mL Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes

  4365 Scientific Laboratory Supplies PK20 47.54 EUR

  Falcon Conical 50ml PP Centrifuge Tubes Bagged

  352070 Scientific Laboratory Supplies PK500 186.96 EUR

  Falcon Conical 50ml PP Centrifuge Tubes Racked

  352098 Scientific Laboratory Supplies PK500 215.46 EUR

  Block For 4 X 50mL Conical Tubes

  SHA2122 Scientific Laboratory Supplies EACH 615.6 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Green Cap, 25/Bag

  CT788-G Bio Basic 1PK, 25UNIT 67.31 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Yellow Cap, 25/Bag

  CT788-Y Bio Basic 1PK, 25UNIT 67.31 EUR

  ExoQuick TC 50ml

  EXOTC50A-1 SBI 50 ml 1466.4 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, ASSEMBLED, PRE-STERILIZED

  SCT-50ML-25-S CORNING 25/pk 117.6 EUR

  Adapter for 50mL conical tubes for FA-6x250 rotor

  E5920760009 Scientific Laboratory Supplies PK2 281.58 EUR

  1-place Adapter for 50mL conical tubes (Falcon type)

  A1579 Scientific Laboratory Supplies EACH 75.24 EUR

  Conical Tubes 15mL

  E0030122208 Scientific Laboratory Supplies PK200 70.68 EUR

  Conical Tubes 15mL

  E0030122259 Scientific Laboratory Supplies PK100 80.94 EUR

  50ML , CONICAL BOTTOMED TUBE WITH CAP, RACKED, ASSEMBLED, PRE-STERILIZED

  SCT-50ML-R-S CORNING 250/pk 127.2 EUR

  PCS-440-030 Medium

  PCS-440 Addexbio RT 500 mL Bottle 181.2 EUR

  Assay Buffer, 50ML

  X100-50ML Arbor Assays 50ML 130.8 EUR

  Assay Buffer, 50ML

  X117-50ML Arbor Assays 50ML 171.6 EUR

  Extraction Solution, 50ML

  X123-50ML Arbor Assays 50ML 147.6 EUR

  Purified Water, 50ML

  X137-50ML Arbor Assays 50ML 146.4 EUR

  TC-TUBES GLASS

  99447-16 CORNING 250/pk 447.6 EUR

  Academy flask 50ml conical

  FLA20650 Scientific Laboratory Supplies PK24 49.25 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Green Cap, Sterile, 25unit (cardboard rack)

  CT788-GS Bio Basic 1PK, 25UNIT 73.62 EUR

  50ml Conical Centrifuge Tubes, Yellow Cap, Sterile, 25unit (cardboard rack)

  CT788-YS Bio Basic 1PK, 25UNIT 73.62 EUR

  15mL and 50ml Universal Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes

  4366 Scientific Laboratory Supplies PK20 47.54 EUR

  PP Freezer Box 50mL Holds 16 Tubes Orange

  ARG1614 Scientific Laboratory Supplies PK2 48.45 EUR

  Hemoglobin Sample Diluent, 50ML

  X052-50ML Arbor Assays 50ML 183.6 EUR

  15mL Conical Tubes Amber

  E0030122194 Scientific Laboratory Supplies PK200 66.12 EUR

  Conical Tubes 15ml Racked

  339651 Scientific Laboratory Supplies PK500 348.84 EUR

  Tubes Centrifuge 15ml Conical

  CEN9202 Scientific Laboratory Supplies PK500 214.32 EUR

  Adapter for 50mL conical skirt-bottom tubes for FA-6x250 rotors

  E5920766007 Scientific Laboratory Supplies PK2 281.58 EUR

  Protein LoBind 50mL Conical Tube

  E0030122240 Scientific Laboratory Supplies PK200 108.3 EUR

  DetectX® Creatinine Reagent, 50ML

  C004-50ML Arbor Assays 50ML 430.8 EUR

  Corning Tc Tubes Glass

  9944716 Scientific Laboratory Supplies PK1000 568.86 EUR

  Adaptor For 50ml Tubes

  E5804737008 Scientific Laboratory Supplies PK8 96.9 EUR

  Adapter for 50mL tubes

  E5910712006 Scientific Laboratory Supplies PK2 235.98 EUR

  Insert For 50ml Tubes

  A5647 Scientific Laboratory Supplies EACH 193.8 EUR

  Eppendorf 50mL Tubes Sterile

  E0030122178 Scientific Laboratory Supplies PK500 196.08 EUR

  Conical Erlenmeyer 50ml S 1423 Quickfit

  QFE5010 Scientific Laboratory Supplies PK5 105.63 EUR

  Conical erlen. 50ml S 1926 Qfit

  QFE5020 Scientific Laboratory Supplies PK5 105.63 EUR

  Conical erlen. 50ml S 2429 Qfit

  QFE5030 Scientific Laboratory Supplies PK5 105.63 EUR

  TPP Centrifuge tube conical 50ml ppr

  CEN7806 Scientific Laboratory Supplies PK360 198.36 EUR

  Select Ultra Tissue Grinder 50ml Conical

  SLS1362 Scientific Laboratory Supplies PK10 178.98 EUR

  Adapter 50mL tubes Centriprep 30mL

  E5910764006 Scientific Laboratory Supplies PK2 281.58 EUR

  50mL Sterile Centrifuge Tubes PP

  ARG1820 Scientific Laboratory Supplies PK500 292.98 EUR

  50mL Sterile Centrifuge Tubes PP

  ARG1824 Scientific Laboratory Supplies PK500 359.1 EUR

  50mL Tubes with Membrane Filter

  BIO1004 Scientific Laboratory Supplies PK20 71.82 EUR

  50mL Tubes with Membrane Filter

  BIO1006 Scientific Laboratory Supplies PK180 412.68 EUR

  Lovibond 50ml Nessler Tubes Pair

  WAT6052 Scientific Laboratory Supplies 1PR 31.24 EUR

  Corning 50mL Tubes Conical Bottom CentriStar UniversalRack Packed Sterile 25/Universal Rack 300/Case

  4558 Scientific Laboratory Supplies PK300 169.86 EUR

  Block, 24 x1.5ml centrifuge tubes (conical)

  BCM1412-BSW1500 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 233.21 EUR

  Conical Tubes 15mL in PP racks

  E0030122160 Scientific Laboratory Supplies PK500 178.98 EUR

  Falcon Conical 225ml PP Centrifuge Tubes

  352075 Scientific Laboratory Supplies PK48 123.12 EUR

  Falcon Conical 15ml Ps Centrifuge Tubes

  352099 Scientific Laboratory Supplies PK500 186.96 EUR

  Centrifugal Tube 50mL Conical Non Sterile X500

  DD131034C Scientific Laboratory Supplies PK500 258.78 EUR

  Centrifugal Tube 50mL Conical In Rack X500

  DD131135C Scientific Laboratory Supplies PK500 272.46 EUR

  TPP Centrifuge tube conical 50ml+rim ppr

  CEN7808 Scientific Laboratory Supplies PK320 183.54 EUR

  Block, 2 x 50ml centrifuge tubes

  BCM1405-B500 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 227.29 EUR

  Block, 5 x 50ml centrifuge tubes

  BCM1412-BSW50 Bio Basic 1 pcs, 1 UNIT 233.21 EUR

  Disc for 15x 50ml Falcon Tubes

  MIX2118 Scientific Laboratory Supplies EACH 118.56 EUR

  8Well Wire Rack for 50mL Tubes

  HS232461 Scientific Laboratory Supplies EACH 35.45 EUR

  Adapter Sleeve 50ml Centri prep tubes

  E5427723005 Scientific Laboratory Supplies EACH 135.66 EUR

  Rack For 50ml Tubes 12 Place

  SHA4452 Scientific Laboratory Supplies EACH 363.66 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom CentriStar Cap Bulk Packed Sterile 25/Sleeve500/Case

  430829 Scientific Laboratory Supplies PK500 210.9 EUR

  SingleStep Poly-HRP Anti-Mouse IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP-50ml

  Q2AB1-50ml EnQuireBio 50ml 483.6 EUR

  SingleStep Poly-HRP Anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, HRP-50ml

  Q2AB2-50ml EnQuireBio 50ml 483.6 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base no cap

  G227201 Scientific Laboratory Supplies PK500 76.38 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base bagged sterile

  G227261 Scientific Laboratory Supplies PK500 124.26 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base racked sterile

  G227270 Scientific Laboratory Supplies PK300 86.64 EUR

  Tube Storage Box 15/50ml

  CRY4020 Scientific Laboratory Supplies PK5 102.6 EUR

  Adapter 8 x 15 mL Conical Tubes

  E5804783000 Scientific Laboratory Supplies EACH 182.4 EUR

  Falcon Conical 175ml PP Centrifuge Tubes Racked

  352076 Scientific Laboratory Supplies PK48 116.28 EUR

  Falcon Conical 15ml Ps Multipack Centrifuge Tubes

  352095 Scientific Laboratory Supplies PK500 186.96 EUR

  Falcon Conical 15ml PP Centrifuge Tubes Bagged

  352096 Scientific Laboratory Supplies PK500 163.02 EUR

  Falcon Conical 15ml PP Centrifuge Tubes Racked

  352097 Scientific Laboratory Supplies PK500 202.92 EUR

  15mL Rack for Conical Bottom Centrifuge Tubes

  431355 Scientific Laboratory Supplies PK20 37.16 EUR

  Block For 8 X 15mL Conical Tubes

  SHA2120 Scientific Laboratory Supplies EACH 615.6 EUR

  Nalgene Box 81x0.5ml Tubes

  CRY8308 Scientific Laboratory Supplies PK4 102.6 EUR

  Nalgene Box 64x1.5ml Tubes

  CRY8310 Scientific Laboratory Supplies PK4 102.6 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom CentriStar Cap Rack Packed Sterile 25/Rack 500/Case

  430828 Scientific Laboratory Supplies PK500 235.98 EUR

  Floating Rack Foam For 50ml Tubes Green

  RAC0590 Scientific Laboratory Supplies PK5 39.44 EUR

  50ml Leucosep Tubes Sterile Case of 25

  G227290 Scientific Laboratory Supplies PK25 67.26 EUR

  CoolRack 50 ml 4 x 50ml tubes

  432062 Scientific Laboratory Supplies EACH 359.1 EUR

  RotoFlex Tube Rotator Rotisserie for 50mL tubes

  ARG1638 Scientific Laboratory Supplies EACH 77.52 EUR

  50mL Clear Plastic Tubes Non-Sterile Bulk

  ARG1822 Scientific Laboratory Supplies PK500 271.32 EUR

  Rotor Angle + lid 6 x 50ml Tubes

  CEN0060 Scientific Laboratory Supplies EACH 823.08 EUR

  Insert for 1 x 50ml Oakridge Tubes

  CEN0528 Scientific Laboratory Supplies EACH 46.74 EUR

  Greiner 50ml Centrifuge tube conical base white cap sterile

  G227285 Scientific Laboratory Supplies PK500 126.54 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom Plug Seal Cap Rack Packed Sterile 25/Rack 500/Case

  430290 Scientific Laboratory Supplies PK500 235.98 EUR

  Corning 50mL PP Centrifuge Tubes Conical Bottom Plug Seal Cap Bulk Packed Sterile 25/Sleeve 500/Case

  430291 Scientific Laboratory Supplies PK500 210.9 EUR

  Corning 50mL PET Centrifuge Tubes Conical Bottom Plug Seal Cap Rack Packed Sterile 25/Rack 500/Case

  430304 Scientific Laboratory Supplies PK500 338.58 EUR

  Eppendorf Conical Tubes 25mL with snap cap sterile

  E0030118421 Scientific Laboratory Supplies PK150 53.12 EUR
  W pierwszym przypadku, oprócz głęboko ciężkiego fenotypu twarzoczaszki, heterozygotyczne myszy pochodzące z CBA wykazywały również opóźnione kostnienie kości długich, zespolenia żeber i anomalie palców. Wyniki naszych badań wskazują, że czynniki o różnym podłożu genetycznym w dużym stopniu przyczyniają się do fenotypu Tcof1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *